روش های گودبرداری ساختمان در ایران و جهان

نویسنده: مدیر کل سامانه 1396/12/14
روش های گودبرداری ساختمان در ایران و جهان

همه ی ما می دانیم که ساختن ساختمان و سازه ها باید با دقت فراوانی صورت بگیرد و شامل مراحل مهمی است که نیاز به نظارت های دقیق سازمان های مربوطه داشته است . هر گونه خطای که در ساخت و سازها صورت بگیرد سبب ایجاد تلفات جانی و مالی خواهد شد و گاهی منجر به اتفاق های خواهد شد که به هیچ عنوان قابل جبران نیستند.

روش های گودبرداری ساختمان

زمانی که از گودبرداری یا پی کنی صحبت می شود یعنی عملیات خاکی که برای کندن محل پی ساختمان ها ، لوله های موجود، دیوارهای حایل، پایه پل در محوطه ساختمان صورت می گیرد و البته این عملیات با ماشین آلاتی صورت می گیرد مطابق رقوم های خواسته در نقشه ها می باشد و عملیات مطابق دستورالعمل دستگاه نظارت بوده است.در تمام مراحل پی کنی و گودبرداری به دلیل مسائل اقتصادی از خاک های که دارای چسبندگی مناسب هستند به عنوان قالب دیواره پی کنی استفاده می شود.

اندازه و ابعاد پی کنی باید طبق نقشه ، مشخصات و دستورات دستگاه نظارت باشد.پی کنی های که ابعاد عمودی و افقی آنها بیشتر باشد از نظر اقتصادی و اجرای به صرفه نیستند. اگر این امکان وجود نداشته باشد که برای اجرای کارهای بتنی با تهیدات ضروری از جبهه خاک برداری شده ، استفاده کرد و همچنین بستن قالب امری اجتناب ناپذیر باشد می توان به مقدار مورد نیاز و حداکثر هفتاد سانتی متر در کوتاه ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه کرد که البته اینکار باید با تایید دستگاه نظارت صورت بگیرد.

در روش گودبرداری وقتی که از ماشین الات در عملیات خاک برداری استفاده می شود ، لازم می شود که رقوم نهایی گودبرداری تا پانزده سانتی متر با دست انجام شود و شیب های که در نقشه های اجرایی داده شده تنظیم و سپس رگلاژ شود.باید حفاظت نقاطی که پی کنی می شوند از نفوذ آب ، یخ یا پرشدن با هر نوع ضایعات و مصالح انجام شود. باید از روش های رایج برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده شود که می توان به روش های مانند احداق دیوار آب بند ، انحراف مسیر آب زهکشی ، سپر کوبی ، پلاستیک و پمپاژ اشاره کرد.

روش های گودبرداری ساختمان

سازه های نگهبان در گودبرداری

این سازه های انواع مختلفی داشته است که می توان به

۱) مهارسازی

۲)دوخت به پشت

۳)دیواره ی دیافراگمی

۴)سپر کوبی

۵)مهار متقابل

۶)اجرای شمع

۷) روش پلکانی یا منبري

۸) اجراي خرپا

۹) روش جزء به جزء

اشاره کرد.

البتهدر بین روش های گودبرداری ساختمان ، روش اجرای شمع ، اجرای خرپا، مهار متقابل، روش پلکانی در روش های هستند که امروزه بیشتر استفاده می شوند و جز روش های رایج شناخته می شوند.در ادامه این پست سعی کرده ایم این روش ها را به صورت خلاصه برای شما تشریح نماییم. با ما همراه باشید.

اجرای شمع
در این روش بدین صورت است که پیش از اینکه گودبرداری صورت بگیرد، محل شمع ها در حریم زمین گود به فاصله سه تا پنج متر معین می شود و سپس چاه های حفر می شوند که معمولا قطر هشتاد تا صد سانتی متر داشته اند . برای اصول طول گیری میزان عمق این چاه ها به اندازه ارتفاع گود برداری و بعلاوه بیست و پنج تا سی و پنج سانتی متر ارتفاع گودبرداری ضروری می باشد.بعد از آن باید به واسطه آرماتور های طولی و خاموت های دور پیچ چاهی که کنده شده را مسلح کنیم و در نهایت بتن ریزی را انجام بدهیم و با رعایت حریم شمع ها برای گودبرداری اقدام نماییم.از مزیت های که این روش داشته است می توان به هزینه های پایین آن در پروژه های گسترده و همچنین سرعت زیاد عملیات اجرایی و دست و پاگیرنبودن آن اشاره نمود.

استفاده از این روش می توان تا عمق پنج متر را اقتصادی دانست و زمانی که گودبرداری با عمق زیاد باشد از مهار مایل اتکا به شمع می توان استفاده نمود تا اجرای شمع بتنی سود آور و مقرن به صرفه باشد. البته این امکان نیز محیا است تا به جای اینکه از شمع های درجا استفاده شود ، شمع های پیش ساخته بکار گرفته شود.اما به علت اینکه مشکلات اجرایی در پروژه های شهری وجود دارد باید از شمع ها به شکل درجا استفاده گردد.

مهار متقابل
در میان روش های گودبرداری ساختمان این روش به مهار شمع شباهت داشته است ولی در درون چاهک ها به جای اینکه از میلگرد و بتن استفاده شود از پروفیل های فولادی اچ شکل ، طبق محاسبه ها و نقشه های اجرایی بکار گرفته می شود.

در این روش نیز مثل روش اجرای شمع ها ، عمق چاهها در نظر گرفته می شود ولی باید بگونه ی انتخاب طول پروفیل صورت بگیرد که تا حدودی انتهای فوقانی آن از تراز فوقانی گود بالاتر قرار بگیرد.بعد از آن بخش فوقانی پروفیل را به یکدیگر وصل می کنیم که این کار به کمک تیر یا خرپاهایی صورت می گیرد و در نهایت برای گودبرداری اقدام می نماییم.

در صورتی که تا حدودی عمق گود پایین تر رود ، برای اینکه اطمینان بیشتری را حاصل کنیم ، سیستم مهار متقابل را در قسمت های دیگری از ارتفاع پروفیل قائم اجرا می کنیم همچنین باید سیستم مهار متقابل در جهت عمود بر سیستم باشد با به عبارت دیگر در جهت عمود بر طول استفاده شود.

برای اینکه از پایداری پروفیل ها اطمینان حاصل شود می توان بخش های تختانی پروفیل در پایین ترین تراز از چاه قرار دارند را حداقل تا عمق یک متر مسلح و بتن ریزی نمود. برای گودبرداری های که عرض کمی دارند می توان از این روش گودبرداری استفاده کرد و البته مزیت های مانند جاگیر نبودن یا هزینه پایین و سرعت زیاد در اجرای کار را می توان برای این روش نام برد.

روش گودبرداری سپر کوبی
زمان های که در اطراف مکان گودبرداری فضای کار برای کارکردن دستگاه چکش باشد یا خاک مکان ریزشی یا خیلی سست باشد می توان از این روش (روش سپر کوبی) استفاده کرد.

روش های گودبرداری ساختمان در روش سپر کوبی با احتساب طول گیرداری اول از هر چیزی در اطراف گود سپرها در زمین کوبیده می شوند و بعد از آن گودبرداری را آغاز می نماییم.
باید از پشت بندها و قیدهای فشاری فلزی، در خاک های سست و در گودبرداری های با ارتفاع و عرض زیاد استفاده گردد.

اجراي خرپا در گودبرداری
اجرای خرپا یکی از روش های گودبرداری ساختمان است که در اجرای سازه های نگهبان از آن استفاده می شود و کاربردهای زیادی در مناطق شهری داشته است.برای اینکه این روش استفاده شود ، دو راهکار بکار گرفته می شود.

راهکار اول بدین صورت است که مطمئن تر بوده ولی برای اجرا سخت تر خواهد بود؛ برای شروع مثل روش اجرای شمع ، در مکان عضوهای قائم خرپا چاه های دستی حفر می شود . این چاه ها مثل روش های پیشین هستند و آرماتوربندی انتهای چاه ها به طول کافی صورت می گیرد و در بیرون آن عوض قائم خرپا قرار داده می شود و بعد از آن بتن ریزی را انجام می دهیم.

باید به گونه ی مناسب حدفاصل مابین پروفیل قائم و خاک را با مصالح ساختمان پر کنیم که اینکار با آجر چینی با ملات ماسه سیمان قابل انجام است و بعد از آن گودبرداری خاک بخش های وسطی پلانر انجام می شود و با شیب متناسب حریم همسایه ها را خاک برداری می نماییم.

بعد از آن اجرای فونداسبون عضو مایل خرپا را انجام میدهیم و از یک طرف عوض مایل خرپا را به سمت بالای عضو قائم و از طرف دیگری به صفحه فونداسیون که در امتدا شیب خاک اجرا شده ، متصل می نماییم و به صورت مرحله به مرحله از بالا به پایین خاک برداری بخش شیب دار را انجام می دهیم و مطابق با آن اتصال عضوهای افقی و قطری خرپا را نیز انجام میدهیم.

روش گودبرداری پلکانی یا منبری
در این روش بدین صورت است که به شکل شیب دار ، وسط پلان را خاک برداری کرده و بعد از آن با توجه به پلان فونداسیون مکان پلکان ها را در فاصله حداکثر شش متر و به عرض ضروری و کافی خاک برداری می نمایید. بعد از خاک برداری ، با استفاده از لاشه سنگ و یا اجار و با ملاک خاک و گل به شکل پلکان وزنی در برابر حریم خاک برداری و در مکان کنده شده ، پلکان ها را اجرا می نماییم. در نتیجه برای مابقی بخش ها ، خاکبرداری را تمام می کنیم و تا جایی که امکان پذیر باشد با سرعت بیشتری برای اجرای دیوار حائل دائمی اقدام می نماییم و اگر از آجر با ملات ماسه سیمان استفاده شود باید برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای ایجاد پلکان ها از عیار سیمان مصرفی در حد صد کیلوگرم بر متر مکعب استفاده گردد.

روش گودبرداری جزء به جزء
از این روش های گودبرداری ساختمان زمانی استفاده می شود که عمق گودبرداری کم باشد یا ناپایداری ساختمان همسایه مطرح باشد و بدین صورت است که خاک در این روش به شکل جزء به جزء با عرض کم همراه با شمع کوبی و آجر چینی یا اینکه با سنگ کوبی در زیر ستون های همسایه خاکبرداری می گردد.

نکته) برای اینکه از روش های گودبرداری ساختمان استفاده شود نیاز است که معماران حضور داشته باشند که تجربه کافی در این زمینه دارند و همچنین استفاده از مجریان ذی صلاح نیز امری ضروری است و همچنین در این روش نوع خاک و رعایت نکات ایمنی در خاکبرداری نیز بسیار ضروری می باشد.

بازدید : 462
نظرات کاربران
نظر خود را بنویسید
نظری برای این بخش ثبت نشده است