قوانین و مقررات

مفاد قوانین و مقررات معاملات مصالح حصارکی به قرار زیر است :

 

  1. مصالح سالم در محل تحویل خریدار می گردد و پس از دریافت رسید و تحویل هیچ گونه مسئولیتی بر عهده این مرکز پخش نمی باشد.
  2. قبل از ارسال بار تسویه حساب کامل می گردد. 
  3. کالاهای مرجوعی که بسته بندی آنها باز نشده باشد پذیرفته می شود.
  4. تخلیه کالا بر عهده مشتری می باشد
  5. هر نیسان 15 دقیقه و هر خاور 30 دقیقه جهت تخلیه در محل توقف خواهد داشت در غیر اینصورت خریدار می بایست جریمه دیرکرد تخلیه را معادل هر ساعت 10 هزار تومان بپردازد.
  6. کرایه نیسان و خاور همزمان با خرید مصالح تسویه حساب می شود
  7. کرایه کامیون و تریلی در محل و قبل از تخلیه بار دریافت می گردد.