لیست قیمت ها

قیمت مصالح در جدول، بدون احتساب هزینه حمل و تخلیه درج شده است.

 

* هزینه نیسان برای ارسال به تمام نقاط شهر تهران از 25 هزار تومان تا 120 هزار تومان

* هزینه خاور برای ارسال به تمام نقاط تهران از 80 هزار تومان تا 150 هزار تومان

* برای ارسال به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر هزینه وسیله‌ی باری،  هزینه خرید مجوز ورود به طرح ترافیک به عهده خریدار می باشد و قبل از حرکت می بایست کد رهگیری آن برای ما ارسال گردد.

* هزینه کامیون و تریلی برحسب قیمت رسمی بارنامه های قانونی باربری‌های کشور

نام مصالح برند مصالح نوع سفارش قیمت تصاویر بسته بندی سفارش
گروت آنلاین 170,000 بسته بندی افزون به سبد خرید
اپوکسی (گروت) گروت آنلاین 295,000 بسته بندی افزون به سبد خرید
آماده ریز دانه (گروت) گروت آنلاین 492,500 کیسه افزون به سبد خرید
آماده درشت دانه (گروت) گروت آنلاین 485,000 بدون تصویر بسته بندی افزون به سبد خرید
خاک فله (بسته بندی , خاک) آنلاین 200,000 هر تُن افزون به سبد خرید
خاک کیسه ای (بسته بندی , خاک) آنلاین 17,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
سیمان سفید 50 کیلویی بنوید (سیمان) آنلاین 165,000 کیسه افزون به سبد خرید
سیمان سفید 40 کیلویی بنوید (سیمان) آنلاین 130,000 کیسه افزون به سبد خرید
سیمان سفید 25 کیلویی بنوید (سیمان) آنلاین 95,000 کیسه افزون به سبد خرید
سیمان تیپ 2 تهران (سیمان) آنلاین 100,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
سیمان پوزولان تهران (سیمان) آنلاین 95,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
سیمان شاهرود (سیمان) آنلاین 98,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
سیمان آبیک (سیمان) آنلاین 94,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
سیمان نایین (سیمان) آنلاین 94,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
شن نخودی (شن و ماسه) آنلاین 195,000 بدون تصویر هر تن افزون به سبد خرید
ماسه شکسته (شن و ماسه) آنلاین 195,000 بدون تصویر هر تن افزون به سبد خرید
ماسه کفی (شن و ماسه) آنلاین 195,000 بدون تصویر هر تن افزون به سبد خرید
ماسه طبیعی (شن و ماسه) آنلاین 260,000 بدون تصویر هر تن افزون به سبد خرید
مخلوط شن و ماسه (شن و ماسه) آنلاین 250,000 بدون تصویر هر تن افزون به سبد خرید
دیوار گچی آنلاین 78,000 بدون تصویر هر متر افزون به سبد خرید
تیغه سفال 15 (تهران , تیغه سفالی) آنلاین 6,900 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
تیغه سفال 10 (تهران , تیغه سفالی) آنلاین 4,500 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
تیغه سفال 15 (اصفهان , تیغه سفالی) آنلاین 4,500 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
تیغه سفال 10 (اصفهان , تیغه سفالی) آنلاین 2,900 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
تیغه سفال 7 (اصفهان , تیغه سفالی) آنلاین 2,900 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
بلوک 20 (بلوک) آنلاین 12,000 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
بلوک 15 (بلوک) آنلاین 12,000 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
بلوک 10 (بلوک) آنلاین 8,500 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
پوکه قروه آنلاین 550,000 بدون تصویر هر متر افزون به سبد خرید
10 سوراخ بسته بندی (آجر) آنلاین 1,700 بدون تصویر هر عدد افزون به سبد خرید
آجر فشاری (آجر) آنلاین 730,000 بدون تصویر هر تُن افزون به سبد خرید
بهمنی تهران (آجر) آنلاین 1,780 هر تُن افزون به سبد خرید
فشاری شال قزوین (آجر) آنلاین 680,000 بدون تصویر هر تُن افزون به سبد خرید
فشاری خاتون آباد (آجر) آنلاین 730,000 بدون تصویر هر تُن افزون به سبد خرید
فشاری شمس آباد (آجر) آنلاین 680,000 بدون تصویر هر تُن افزون به سبد خرید
قم (پودر سنگ) آنلاین 28,000 بسته بندی افزون به سبد خرید
ساوه (پودر سنگ) آنلاین 28,000 بسته بندی افزون به سبد خرید
جبل متین (گچ) آنلاین 36,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
گچ سمنان (گچ) آنلاین 26,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید
ساوه طلایی (گچ) آنلاین 37,000 بدون تصویر کیسه افزون به سبد خرید

اطلاعات واریز به حساب جهت سفارش های تلفنی:

شماره حساب بانک ملت: 

4371236227

شماره کارت بانک ملت:

6104-3378-8054-4364